eVisitor

Zaštita osobnih podataka (GDPR)

25.05.2018. godine, kao datum početka primjene Opće Uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. označava novi pristup problematici zaštite osobnih podataka gdje formalno ispunjavanje određenih zakonskih uvjeta više nije dovoljno.
Odredbe Opće uredbe i ostalih primjenjivih propisa treba shvatiti kao potrebu za uvođenjem stalnog procesa kontrole i zaštite u postupcima prikupljanja, obrade i korištenja osobnih podataka kako bi osigurali zakonitu, poštenu i transparentnu obradu.
Kako bi početak primjene Opće uredbe bio što jednostav niji, dovoljno je provjeriti pridržavate li se prilikom prijave i odjave gostiju u sustav eVisitor ovih nekoliko osnovnih načela:
1. Informirajte se koji se sve podaci smatraju osobnim podacima;
2. Kada gosta tražite osobne podatke, morate znati objasniti zašto vam konkretni podatak treba; Odredite osobu koja će biti glavni kontakt u vašoj organizaciji za pitanja zaštite osobnih podataka;
3. Ne gomilajte podatke i uvedite kontrolu kako i gdje ih prikupljate, kako ih čuvate i kad ih brišete;
4. Uvijek imajte na umu činjenicu da su osobni podaci povjerljivi podaci – pa se ne mogu otkrivati bilo kome ili koristiti u bilo koje svrhe;
5. Pridržavajte se ovih preporuka ili zatražite pojašnjenje od nadležnih tijela ili stručnjaka za područje zaštite osobnih podataka;
6. Međusobno se konzultirajte i uspostavljajte praksu.
Hrvatska turistička zajednica, kao organizacija koja uspostavlja i održava informacijski sustav za prijavu i odjavu gostiju (eVisitor), u nastavku donosi preporuke za postupanje prilikom prikupljanja i obrade osobnih podataka u sustav eVisitor. Uvijek vodite računa da se u eVisitor unose podaci samo temeljem zakona i to: Zakona o boravišnoj pristojbi i Pravilnika o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici.
Više informacija u prilozima koji slijede:
 « Nazad