Dokumenti TZ Tar-Vabriga – pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Turistička zajednica općine Tar-Vabriga uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.

Pravo na pristup informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici općine Tar-Vabriga

Obrazac zahtjeva za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Turističkoj zajednici općine Tar-Vabriga:

  • poštom na adresu:  Turistička zajednica općine Tar-Vabriga, Istarska 8a, 52465 Tar
  • putem telefaksa na broj: +385 (0)52 443 570
  • putem elektroničke pošte: info@tar-vabriga.com
  • osobno u Uredu Turističke zajednice općine.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Više informacija možete pronaći na Internet stranicama www.pristupinfo.hr .

Službenik za informiranje u Turističkoj zajednici općine Tar-Vabriga:

Đurđica Trifunović

T.:+385 (0)52 443 250
F. +385 (0)52 443 570
e-mail: info@tar-vabriga.com

 « Nazad